DESTINACIONE DHE NDALESA

MBI 100 DESTINACIONE
DHE NDALESA NE ITALI DHE GJERMANI

Flota Arjani përbëhet nga 90 autobusë të prodhuar kohët e fundit, të mirmbajtur vazhdimisht për të garantuar besueshmëri dhe efikasitet maksimal.Autobusët drejtohen nga profesionistë me përvojë dhe shumë të kualifikuar, të cilët pasqyrojnë mirë vlerat që janë të përshtatshme për kompaninë Arjani Travel.

ITALI

GJERMANI

SHQIPERI